User Tools

Site Tools


en:mrs-router

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:mrs-router [2017/03/30 16:26]
arsi vytvorené
en:mrs-router [2018/02/23 22:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== MRS Router ======
 +===== M-Bus prevodník čo toho dokáže oveľa viac... =====
 +  *  2.4Ghz WIFI 801.11n ROUTER
 +  * Manažovateľný switch
 +  * Prevodník M-Bus / TCP IP
 +  * Prevodník RS485 / TCP IP
 +  * Podpora štandardných VPN protokolov
 +  * Firewall
 +  * Operačný systém OpenWrt
 +  * Integrované WEB rozhranie
 +  * Možnosť nainštalovať vlastnú aplikáciu
 +  * Možnosť cez USB pripojiť ďalší prevodník RS232, alebo RS485 
  
 +==== Parametre: ====
 +  * 360 MHz MIPS24KEc CPU core
 +  * 24V AC/DC max. 500mA
 +  * 32MB SDRAM
 +  * 2x 8MB SPI NAND Flash
 +  * USB 2.0 HOST/Device
 +  * 5x 10/100 Mbps Ethernet port
 +  * WIFI  2.4Ghz WIFI 801.11n
 +  * OpenWRT + Serial/​Ethernet web GUI
 +  * M-Bus
 +  * RS-485
 +  * RX/TX LED pre M-Bus und RS485
 +  * montáž na din lištu
  
-==== V prípade poškodenia operačného systému, existujú dve možnosti obnovy systému: ==== 
-**Bootloader routra je nepoškodený:​** {{ :​firmware.png?​nolink&​300|}} 
  
-  ​Vypnúť napájanie ​ +==== Prvé spustenie ==== 
-  * Odstrániť predný panel  +Ak nie je dohodnuté inak jak je základné nastavenie takéto: 
-  * Vytiahnuť jumper "FW Reset" +  ​Fukcia Router 
-  * Zapnúť napájanie+  * WIFI je vypnuté 
 +  * Port **WAN** dhcp klient, zakázaný prístup na web rozhranie a ssh 
 +  * Porty **LAN** IP: **192.168.1.1**,​ DHCP SERVER 
 +  * Prístupové údaje pre web a ssh: meno:root, heslo:123 **Nezabudnite zmeniť heslo!!!**
  
-Hneď po štarte sa aktivuje konzola bootloadera na porte** RS485 (57600, 8N1)**, ak sa do 5 sekúnd nevykoná výber položky menu, spustí sa aktualizačný WEB server na adrese **192.168.1.1** cez ten je možné vykonať aktualizáciu operačného systému.+Takže sieťovú kartu na vašom ​počítači nastavte do módu DHCP a do web prehliadača zadajte ​192.168.1.1
  
-  * Vypnúť napájanie ​ 
-  * Zasunúť jumper "FW Reset" 
-  * Namontovať predný panel  
-  * Zapnúť napájanie 
  
-**Bootloader routra je poškodený:** {{ ::spi.png?​nolink&​300|}} +==== Software ==== 
-  * Vypnúť napájanie routra +Zdrojové kódy operačného systému nájdete na našej Git Hub stránke: 
-  * Odstrániť predný panel routra +[[https://​github.com/​Apli-sro|https://​github.com/​Apli-sro]] 
-  * Do pozície pre jumper RESET zasunúť jumper + 
-  * pripojiť SPI programátor (Pozor musí podporovať 3.3V logiku) +Návod ako postupovať pri kompilácii nájdete [[mrs-router-compilacia|tu]]. 
-  * Hlavná pamäť flash [W25Q128FV] je prístupná cez **SPI_CS0** + 
-  * Užívateľská pamäť flash [S25FL164K0XMFI011je prístupná cez **SPI_CS1** +Skompilované verzie určené na inštaláciu cez bootloader:​ 
-  * Na obnovenie bootloadera stačí nahrať súbor uboot.img do hlavnej pamäte od adresy 0 + 
-  * Ďalej postupujte podľa prvého postupu+linux {{ :linux.bin |linux.bin}} 
 + 
 +bootloader {{ :uboot.img |uboot.img}} 
 + 
 +Návod ako zapnúť bootloader a nahrať nové verzie nájdete ​[[mrs-router-bootloader|tu]]. 
  
en/mrs-router.txt · Last modified: 2018/02/23 22:29 (external edit)