User Tools

Site Tools


en:mrs-router-bootloader

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:mrs-router-bootloader [2018/02/23 22:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +==== V prípade poškodenia operačného systému, existujú dve možnosti obnovy systému: ====
 +**Bootloader routra je nepoškodený:​** {{ :​firmware.png?​nolink&​300|}}
 +
 +  * Vypnúť napájanie ​
 +  * Odstrániť predný panel 
 +  * Vytiahnuť jumper "FW Reset"
 +  * Zapnúť napájanie
 +
 +Hneď po štarte sa aktivuje konzola bootloadera na porte** RS485 (57600, 8N1)**, ak sa do 5 sekúnd nevykoná výber položky menu, spustí sa aktualizačný WEB server na adrese **192.168.1.1** cez ten je možné vykonať aktualizáciu operačného systému.
 +
 +  * Vypnúť napájanie ​
 +  * Zasunúť jumper "FW Reset"
 +  * Namontovať predný panel 
 +  * Zapnúť napájanie
 +
 +**Bootloader routra je poškodený:​** {{ ::​spi.png?​nolink&​300|}}
 +  * Vypnúť napájanie routra
 +  * Odstrániť predný panel routra
 +  * Do pozície pre jumper RESET zasunúť jumper
 +  * pripojiť SPI programátor (Pozor musí podporovať 3.3V logiku)
 +  * Hlavná pamäť flash [W25Q128FV] je prístupná cez **SPI_CS0**
 +  * Užívateľská pamäť flash [S25FL164K0XMFI011] je prístupná cez **SPI_CS1**
 +  * Na obnovenie bootloadera stačí nahrať súbor uboot.img do hlavnej pamäte od adresy 0
 +  * Ďalej postupujte podľa prvého postupu
  
en/mrs-router-bootloader.txt · Last modified: 2018/02/23 22:29 (external edit)