Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:blacky-bo

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:blacky-bo [2018/02/23 22:29] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Binary output properties ====== 
 +  * objectName 
 +  * objectType 
 +  * presentValue 
 +  * priorityArray 
 +  * relinquishDefault 
 +  * description 
 +  * deviceType 
 +  * statusFlags 
 +  * eventState 
 +  * reliability 
 +  * outOfService 
 +  * polarity 
 +  * inactiveText 
 +  * activeText 
 +  * changeOfStateTime 
 +  * changeOfStateCount 
 +  * timeOfStateCountReset 
 +  * elapsedActiveTime 
 +  * timeOfActiveTimeReset 
 +  * notificationClass 
 +  * alarmValue 
 +  * eventEnable 
 +  * ackedTransitions 
 +  * notifyType 
 +  * eventTimeStamps
sk/blacky-bo.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)