Translations of this page:
sk:blacky-browser [Wiki]

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:blacky-browser

Bacnet/IP Zápis a čítanie vzdialených bodov

Umožňuje čítanie bodov z externého Bacnet/IP zariadenia, a ich zápis do lokálnych bodov, alebo zápis lokálnych bodov do bodov extenéhoho Bacnet/IP zariadenia.


Konfigurácia

8-) Prvý stĺpec slúži na označenie riadkov, ktoré chcete vymazať, alebo hromadne zmeniť.
8-) Dvojklik na riadok spustí editor

Parametre:

  • Kontrola inštancie bodu - posiela Who has nazov bodu. V prípade zmeny inštancie aktualizuje konfiguráciu
  • Opakovanie kontroly inštancie v sekundách
  • Lokálny bod - názov lokálneho bodu, do ktorého sa zapisuje/číta
  • Integrita lokálneho bodu - zobrazuje či existuje lokálny bod
  • Funkcia - vypnuté/čítanie COV/čítanie pool/zápis out of service/zápis Present value(cez priority array)
  • Pool čas v sekundách / COV trvanie odberu / zápis sa vykonáva pri zmene hodnoty lokálneho bodu
  • Priorita - priorita zápisu do priority array

Otvorí Bacnet/IP browser

Bacnet/IP browser

Manuálne pridať Bacnet/IP zariadenie

Načítaj body z vybraného zariadenia

Pošle broadcast Who is

V zozname bodov označte body, ktoré chcete pridať a stlačte OK


8-) Ak manuálne pridáte lokálne zariadenie, môžete vytvoriť most medzi ovládačmi napr.: M-Bus bod zapisovať do Excelu


Prehľad

Zobrazuje aktuálny stav zápisu/čítania bodov


Log čítania


BBMD

Umožňuje prihlásiť odber broadcastov z externého Bacnet/IP zariadenia

sk/blacky-browser.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)