Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:blacky-device

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:blacky-device [2018/02/23 22:29] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 + ​====== Device properties ======
  
 +  * ObjectName
 +  * ObjectType
 +  * SystemStatus
 +  * VendorName
 +  * VendorIdentifier
 +  * ModelName
 +  * FirmwareRevision
 +  * ApplicationSoftwareVersion
 +  * Location
 +  * Description
 +  * ProtocolVersion
 +  * ProtocolRevision
 +  * ProtocolServicesSupported
 +  * ProtocolObjectTypesSupported
 +  * ObjectList
 +  * StructuredObjectList
 +  * MaxApduLengthAccepted
 +  * SegmentationSupported
 +  * LocalTime
 +  * LocalDate
 +  * UtcOffset
 +  * DaylightSavingsStatus
 +  * ApduSegmentTimeout
 +  * ApduTimeout
 +  * NumberOfApduRetries
 +  * DatabaseRevision
 +  * ActiveCovSubscriptions
 +  * MaxSegmentsAccepted
sk/blacky-device.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)