Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:energie_flyer

Toto je staršia verzia dokumentu!


Manuálne odpočty počítadiel, ktoré vám uľahčia život..


Systém sa skladá z dvoch častí:

 • Webová aplikácia
 • Android aplikácia

Android aplikácia

Slúži na vykonávanie odpočtov, nazberané dáta sa automaticky odosielajú do Webovej aplikácie a synchronizujú sa medzi Android aplikáciami.

 • Identifikácia/Načítanie odberného miesta pomocou akéhokoľvek QR/EAN kódu cez fotoaparát
 • Načítanie stavu počítadla cez fotoaparát, pomocou OCR detektora
 • Pri manuálnom zadávaní sa nastaví predchádzajúci stav počítadla, aj keď bol odpočet vykonaný z iného Android zariadenia
 • Štruktúra menu: Lokalita, Objekt, Odberné miesto
 • Informácia o vykonaní odpočtov na dnes pre: Lokalitu, Objekt, Odberné miesto
 • Vizuálna výstraha pred chybou odpočtu, pevný limit, alebo priemer predchádzajúcich odpočtov
 • Zadávanie stavu pomodou rotačného počítadla, alebo cez android klávesnicu

Webová aplikácia

Umožňuje manažment odpočtov a vizuálnu prezentáciu nazberaných dát.

 • Zákaznícky účet, umožňuje nastaviť užívateľovy objekty, ku ktorým ma prístup.
 • Vizuálna prezentácia dát vo forme stĺpcového grafu, po odpisoch, v mesiaci, po mesiacoch.
 • Export dát do excelu
 • V prípade potreby, vieme doplniť export, alebo funkcie podľa potreby zákazníka
 • Správa Lokalít, Objektov, Odberných miest a Odpočtov
 • Povolenie prístupu Android klienta
 • Výber Lokalít, ku ktorým má Android klient prístup
sk/energie_flyer.1519834904.txt.gz · Posledná úprava: 2018/02/28 17:21 od arsi