Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:gc_bip_podlazia

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:gc_bip_podlazia [2017/06/01 11:17]
arsi [Celkový prehľad]
sk:gc_bip_podlazia [2018/02/23 22:29] (aktuálne)
Riadok 67: Riadok 67:
 | {{ :​sk:​garaze_t_priestor.png?​100 |}} | Teplota v priestore podlažia | | {{ :​sk:​garaze_t_priestor.png?​100 |}} | Teplota v priestore podlažia |
 | {{ :​sk:​garaze_t_priestor_com.png?​100 |}} | Strata spojenia s PLC | | {{ :​sk:​garaze_t_priestor_com.png?​100 |}} | Strata spojenia s PLC |
- 
-===== Popis prehľadovej tabuľky ===== 
-{{ :​sk:​garaze_prehlad_bip.png|}} 
-==== Východná / Západná časť ==== 
- 
-=== Prepínač stop/štart VZT poloha štart === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Prepínač na dverách rozvádzača VZT je v polohe Stop| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Prepínač na dverách rozvádzača VZT je v polohe Štart| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Podmienky pre štart VZT splnené === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Podmienky pre štart VZT nie sú splnené| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Podmienky pre štart VZT sú splnené| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Povolenie štartu VZT z čas. programu === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Štart VZT nie je povolený z čas. programu| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Štart VZT  je povolený z čas. programu| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Odsávací ventilátor M1/M2/M3/M4 === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Odsávací ventilátor je vypnutý| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Odsávací ventilátor je zapnutý| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cervena.png |}} | Porucha odsávacieho ventilátora| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Klapka M1/M2/M3/M4 === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Klapka je zatvorená| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Klapka je otvorená| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cervena.png |}} | Porucha klapky| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
- 
-=== Manuálne prevetranie === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Manuálne prevetranie zo scada systému nie je aktivované| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Manuálne prevetranie zo scada systému je aktivované| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Požiarny poplach === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Požiarny poplach nie je aktívny| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cervená.png |}} | Požiarny poplach| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Požiarna klapka === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Požiarna klapka je otvorená| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zlta.png |}} | Požiarny klapka je zatvorená| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Zvýšená koncentrácia CO === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Koncentrácia CO nedosahuje zvýšenú úroveň| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zlta.png |}} | Zvýšená koncentrácia CO| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Vysoká koncentrácia CO === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Koncentrácia CO nedosahuje vysokú úroveň| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cervena.png |}} | Vysoká koncentrácia CO| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Svetelná signalizácia === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Svetelná signalizácia na podlaží je vypnutá| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zlta.png |}} | Svetelná signalizácia na podlaží je zapnutá| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
- 
-=== Zvuková signalizácia === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Zvuková signalizácia na podlaží je vypnutá| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zlta.png |}} | Zvuková signalizácia na podlaží je zapnutá| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-==== Celkový prehľad ==== 
-Zobrazuje sumárne stavy podlaží a iné dôležité parametre garáže. 
- 
-=== Požiarny poplach BiP === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Na podlažiach BiP nie je požiarny poplach| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cervena.png |}} | Požiarny poplach na podlažiach BiP| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
- 
-=== Požiarny poplach Magistrát === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Na podlažiach Magistrátu nie je požiarny poplach| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cervena.png |}} | Požiarny poplach na podlažiach Magistrátu| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
- 
-=== Prepínač stop/štart požiarnych ventilátorov === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_tyrkysova.png |}} | Prepínač stop/štart požiarnych ventilátorov na dverách rozvádzača DT0 poloha stop| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Prepínač stop/štart požiarnych ventilátorov na dverách rozvádzača DT0 poloha štart| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
- 
-=== Prepínač diaľkovo/​zapnuté požiarneho ventilátora M1/​M7/​Magistrát=== 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelená.png |}} | Prepínač diaľkovo/​zapnuté na únikovom schodišti poloha diaľkovo| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_tyrkysova.png |}} | Prepínač diaľkovo/​zapnuté na únikovom schodišti poloha zapnuté| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Požiarny ventilátor schodište M1/​M7/​Magistrát === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} |Požiarny ventilátor schodište je vypnutý| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_zelena.png |}} | Požiarny ventilátor schodište je zapnutý| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cervena.png |}} | Porucha požiarneho ventilátora| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
-=== Vysoká koncentrácia CO === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Na žiadnom podlaží nie je vysoká koncentrácia CO| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cervena.png |}} | Minimálne na jednom podlaží je vysoká koncentrácia CO| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
- 
-=== Automatické prevetrávanie zakázané === 
-^ Farba ^ Popis ^ 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_biela.png |}} | Automatické prevetrávanie nie je zakázané| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_cierna.png |}} | Automatické prevetrávanie je zakázané zo scada systému| 
-| {{ :​sk:​garaze_farba_seda.png |}} | Strata spojenia s PLC| 
- 
  
  
sk/gc_bip_podlazia.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)