Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:mrs-router

Toto je staršia verzia dokumentu!


V prípade poškodenia operačného systému, existujú dve možnosti obnovy systému:

Bootloader routra je nepoškodený:

 • Vypnúť napájanie
 • Odstrániť predný panel
 • Vytiahnuť jumper “FW Reset”
 • Zapnúť napájanie

Hneď po štarte sa aktivuje konzola bootloadera na porte RS485 (57600, 8N1), ak sa do 5 sekúnd nevykoná výber položky menu, spustí sa aktualizačný WEB server na adrese 192.168.1.1 cez ten je možné vykonať aktualizáciu operačného systému.

 • Vypnúť napájanie
 • Zasunúť jumper “FW Reset”
 • Namontovať predný panel
 • Zapnúť napájanie

Bootloader routra je poškodený:

 • Vypnúť napájanie routra
 • Odstrániť predný panel routra
 • Do pozície pre jumper RESET zasunúť jumper
 • pripojiť SPI programátor (Pozor musí podporovať 3.3V logiku)
 • Hlavná pamäť flash [W25Q128FV] je prístupná cez SPI_CS0
 • Užívateľská pamäť flash [S25FL164K0XMFI011] je prístupná cez SPI_CS1
 • Na obnovenie bootloadera stačí nahrať súbor uboot.img do hlavnej pamäte od adresy 0
 • Ďalej postupujte podľa prvého postupu
sk/mrs-router.1490883939.txt.gz · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)