Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:mrs-router

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:mrs-router [2017/03/30 16:25]
arsi vytvorené
sk:mrs-router [2018/02/23 22:29] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
-==== V prípade poškodenia operačného systému, existujú dve možnosti obnovy systému: ==== +====== MRS Router ====== 
-**Bootloader routra je nepoškodený:** {{ :firmware.png?nolink&300|}}+===== M-Bus prevodník čo toho dokáže oveľa viac... ===== 
 +   2.4Ghz WIFI 801.11n ROUTER 
 +  * Manažovateľný switch 
 +  * Prevodník M-Bus / TCP IP 
 +  * Prevodník RS485 / TCP IP 
 +  Podpora štandardných VPN protokolov 
 +  Firewall 
 +  Operačný systém OpenWrt 
 +  * Integrované WEB rozhranie 
 +  * Možnosť nainštalovať vlastnú aplikáciu 
 +  * Možnosť cez USB pripojiť ďalší prevodník RS232, alebo RS485 
  
-  Vypnúť napájanie  +==== Parametre: ==== 
-  * Odstrániť predný panel  +  * 360 MHz MIPS24KEc CPU core 
-  * Vytiahnuť jumper "FW Reset" +  * 24V AC/DC max. 500mA 
-  * Zapnúť napájanie+  * 32MB SDRAM 
 +  * 2x 8MB SPI NAND Flash 
 +  * USB 2.0 HOST/Device 
 +  * 5x 10/100 Mbps Ethernet port 
 +  * WIFI  2.4Ghz WIFI 801.11n 
 +  * OpenWRT + Serial/Ethernet web GUI 
 +  M-Bus 
 +  * RS-485 
 +  * RX/TX LED pre M-Bus und RS485 
 +  * montáž na din lištu
  
-Hneď po štarte sa aktivuje konzola bootloadera na porte** RS485 (57600, 8N1)**, ak sa do 5 sekúnd nevykoná výber položky menu, spustí sa aktualizačný WEB server na adrese **192.168.1.1** cez ten je možné vykonať aktualizáciu operačného systému. 
  
-  Vypnúť napájanie  +==== Prvé spustenie ==== 
-  * Zasunúť jumper "FW Reset" +Ak nie je dohodnuté inak jak je základné nastavenie takéto: 
-  * Namontovať predný panel  +  Fukcia Router 
-  * Zapnúť napájanie+  * WIFI je vypnuté 
 +  * Port **WAN** dhcp klient, zakázaný prístup na web rozhranie a ssh 
 +  * Porty **LAN** IP: **192.168.1.1**, DHCP SERVER 
 +  * Prístupové údaje pre web a ssh: meno:root, heslo:123 **Nezabudnite zmeniť heslo!!!** 
 + 
 +Takže sieťovú kartu na vašom počítači nastavte do módu DHCP a do web prehliadača zadajte 192.168.1.1 
 + 
 + 
 +==== Software ==== 
 +Zdrojové kódy operačného systému nájdete na našej Git Hub stránke: 
 +[[https://github.com/Apli-sro|https://github.com/Apli-sro]] 
 + 
 +Návod ako postupovať pri kompilácii nájdete [[mrs-router-compilacia|tu]]. 
 + 
 +Skompilované verzie určené na inštaláciu cez bootloader: 
 + 
 +linux {{ :linux.bin |linux.bin}} 
 + 
 +bootloader {{ :uboot.img |uboot.img}} 
 + 
 +Návod ako zapnúť bootloader a nahrať nové verzie nájdete [[mrs-router-bootloader|tu]].
  
-**Bootloader routra je poškodený:** {{ ::spi.png?nolink&300|}} 
-  * Vypnúť napájanie routra 
-  * Odstrániť predný panel routra 
-  * Do pozície pre jumper RESET zasunúť jumper 
-  * pripojiť SPI programátor (Pozor musí podporovať 3.3V logiku) 
-  * Hlavná pamäť flash [W25Q128FV] je prístupná cez **SPI_CS0** 
-  * Užívateľská pamäť flash [S25FL164K0XMFI011] je prístupná cez **SPI_CS1** 
-  * Na obnovenie bootloadera stačí nahrať súbor uboot.img do hlavnej pamäte od adresy 0 
-  * Ďalej postupujte podľa prvého postupu 
  
sk/mrs-router.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)