Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:mrs-router-compilacia

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:mrs-router-compilacia [2018/02/23 22:29] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Kompilácia OpenWrt a BootLoadera ======
 +//
 +Na kompiláciu je potrebný počítač s operačným systémom linux!//
 +
 +===== Kompilácia BootLoadera =====
 +  *''​ git clone https://​github.com/​Apli-sro/​MRS-ROUTER-UBOOT.git''​
 +  * ''​cd ./​MRS-ROUTER-UBOOT/​Uboot/''​
 +  * ''​make''​
 +
 +Následne sa súbor ./uboot.img používa na aktualizáciu bootloadera
 +
 +===== Kompilácia OpenWrt =====
 +  * ''​git clone https://​github.com/​Apli-sro/​MRS-ROUTER-OPENWRT.git''​
 +  * ''​cd ./​MRS-ROUTER-OPENWRT''​
 +  * ''​./​updateFeeds.sh''​
 +  * ''​make menuconfig''​
 +  * ''​make''​
 +
 +Po skončení kompilácie prejdite do adresára:
 +  * ''​cd ./​build_dir/​target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/​linux-ramips_rt305x''​
 +  * a súbor ''​openwrt-ramips-rt305x-olinuxino-rt5350f-squashfs-sysupgrade.bin''​ použite na aktualizáciu cez bootloader
 +
  
sk/mrs-router-compilacia.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)