Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:sms

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:sms [2018/02/23 22:29] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== SMS notifikácia ======
 +
 +Slúži na odosielanie SMS, alebo emailu pri vzniku prípadne zániku alarmového stavu.
 +
 +===== Konfigurácia užívateľov =====
 +
 +V hornom menu **Nástroje** vyberte položku **Options**
 +{{::​options.png?​nolink&​50|}}
 +
 +V zobrazenom okne prejdite na záložku SMS. **Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený!**
 +{{::​smsusers.png?​nolink&​800|}}
 +
 +==== Konfigurácia odosielania SMS/Email ====
 +  * Ak zadáte telefónne číslo generuje sa SMS **(telefónne číslo je vo formáte 42190XYYYYYY bez medzier a bez úvodného plus)**
 +  * Ak zadáte email generuje sa email
 +
 +==== Konfigurácia filtrov a výnimiek ====
 +=== Generovať SMS/Email pri ukončení alarmu ===
 +Pri označení sa generuje SMS/Email aj pri ukončení alarmu
 +=== Filter odosielania opakovaného alarmu ===
 +Nastavenie umožňuje filtrovať odoslanie SMS/Emailu pre opakujúci sa alarm.
 + V nastavenom časovom okne sa opakovaný alarm neodošle.
 +=== Filter odosielania pre dni v týždni ===
 +Umožňuje nastavenie časového okna pre deň v týždni počas, ktorého sa SMS/Email neodošle
 +
 +
 +===== Konfigurácia alarmov =====
 +**Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený!**
 +
 +Na technologickej schéme kotolne/ost cez pravé tlačítko vyberte **Nastavenia bodov** {{::​menunastavenia.png?​nolink&​120|}}
 +
 +A prejdite na podzáložku **Alarmovanie**
 +
 +{{::​nastaveniaalarmovanie.png?​nolink&​850|}}
 +
 +**Nastavenie alarmovania je spoločné pre Scada systém a Notifikácie**
 +  * Min. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu nižšia ako nastavená min. hodnota
 +  * Max. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu vyššia ako nastavená max. hodnota
 +
 +=== Priradenie užívateľa k alarmu ===
 +Kliknutím na kolónku **SMS čísla** na zobrazí editor užívateľov.{{::​smsusereditor.png?​nolink&​200|}} V ňom je možné pridať užívateľa k alarmu.
 +
 +=== Nastavenie textu SMS/Emailu ===
 +V kolónke **Text SMS** je možné nastaviť užívateľský text, ktorý bude pridaný do SMS/Emailu
 +
 +
 +=== Uloženie nastavení ===
 +Zmeny uložíte ľavým dolným tlačidlom **Uložiť zmeny** ​
 + 
 +
 +
 +
  
sk/sms.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)