Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:veolia_trendy

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:veolia_trendy [2018/12/11 14:19]
arsi
sk:veolia_trendy [2018/12/12 12:23] (aktuálne)
arsi
Riadok 68: Riadok 68:
 ===== Export obrázku ===== ===== Export obrázku =====
 {{ :​trendy:​export.png |}} {{ :​trendy:​export.png |}}
 +===== Užívateľské názvy bodov =====
 +^ Tlačidlo ​         ^ Funkcia ​         ^ 
 +| {{ :​trendy:​user_descriptions.png |}} | Zapne vypne zobrazovanie užívateľských popisov bodov|
 +| {{ :​trendy:​adddesc.png |}} | Ak nemá bod definovaný užívateľský popis, po kliknutí na text v zozname bodov sa tlačidlo aktivuje a po jeho stlačení je možné vytvoriť filter názvu|
 +==== Filter bodov ====
 +Na hľadanie užívateľského popisu bodov sa používa tzv. filter bodov. Ak technický názov bodu obsahuje od zadu text filtra, filter sa použije. Ak zadáte celý názov bodu, filter platí iba pre ten jeden konkrétny bod.
 +Pri vytváraní filtra treba dať pozor aby nebol filter moc široký. Napr. filter **teplota** by sa použil pre každý bod, ktorý končí slovom teplota. Vždy sa použije prvý nájdený filter v poradí ako boli pridané do databázy.
sk/veolia_trendy.txt · Posledná úprava: 2018/12/12 12:23 od arsi