Übersetzungen dieser Seite:
de:blacky-bacnet [Wiki]

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:blacky-bacnet

Bacnet/IP

Prehľad implementácie Bacnet/IP

Naše Bacnet vendor ID je 571
Prevodník podporuje plnú segmentáciu.


Podporované objekty:

Kliknutím na objekt zobrazíte jeho podporované properties.
Ich podpora je závislá na ich implementácii v komunikačnom ovládači. Základné properties sú implementované vždy.
Neimplementované properties vracajú null, alebo 0.


Podporované služby:

 • Read Property
 • Read Property Multiple
 • Write Property
 • Write Property Multiple
 • I am
 • I have
 • Who has
 • Who is
 • Subscribe COV
 • Confirmed COV notification
 • Unconfirmed COV notification
 • Subscribe COV Property

Zmenny oproti štandardu Bacnet/IP

 • Who has, Who is, I am, I have, COV - nepoužívajú broadcast
 • Komunikácia nie je viazaná na jeden port, odpovede sa odosielajú na port odosielateľa

Konfigurácia Bacnet/IP

Umožňuje nastaviť základné parametre:

 • Názov Device objektu
 • Inštanciu Device objektu
 • Port v šestnástkovej sústave
 • Masku pre broadcast - pri štarte prevodníka sa raz pošle I am, potom sa používa iba pre Bacnet browser

Konfigurácia BBMD

Umožňuje aktivovať službu BACnet/IP Broadcast Management Device.
V pravej časti sa dá definovať statická tabuľka Broadcast Distribution Table


Lokálne Bacnet body

Tu sa zobrazuje zoznam lokálnych bodov a ich stav.
Označením riadku a stlačení pravého tlačidla myši, sa vyvolá menu umožňujúce zmenu hodnoty bodu. Ak ovládač podporuje zápis, hodnota sa zapíše do pripojného zariadenia.

Aktualizácia zobrazených hodnôt

Vygeneruje Bacnet EDE Export


de/blacky-bacnet.txt · Zuletzt geändert: 2018/02/23 22:29 (Externe Bearbeitung)