Translations of this page:
en:android_klient [Wiki]

User Tools

Site Tools


en:android_klient

Zapli RoMAN Android klient

Android klient slúži na ručný odpočet meračov tepla, vodomerov, plynomerov a elektromerov.

Klient potrebuje na svoju činnosť nainštalovanú a nakonfigurovanú Webovú aplikáciu Zapli Energie.

Po zaregistrovaní a povolení klienta vo Webovej aplikácii, si klient automaticky synchronizuje údaje s Webovým serverom. Ak je dostupné dátové pripojenie, sú všetky odpočty odosielané okamžite. V opačnom prípade si klient odpočty uloží a odošle ich po obnove spojenia. Následne si stiahne aktuálny stav dát zo servera.

Ak bol odpočet vykonaný z iného Android klienta, posledný stav počítadla a dátum odpočtu sa aktualizuje počas synchronizácie.


SW a HW požiadavky

Označenie Popis
Verzia operačného systému od verzie Android 5.0 (LOLLIPOP)
Rozlíšenie obrazovky min. 1280×800 px
RAM 1GB
Ukladací priestor min. 500MB

Ikony a Tlačidlá Aplikácie


Inštalácia

Po nainštalovaní balíčka APK, prosím podvrdte povolenia na prístup k telefónnemu zoznamu a fotoaparátu. Klient používa ako identifikátor pri prístupe na webový server IMEI vášho Android zariadenia. Na prístup k tomuto údaju je potrebné povolenie na prístup k telefónnemu zoznamu. A na skenovanie EAN/QR kódov je potrebný prístup k fotoaparátu..


Nastavenia aplikácie

Nastavenia aplikácie kliknutím na ikonu menu v pravom hornom menu aplikácie. A kliknutím na položku menu nastavenia.

Označenie Popis
Označenie klienta Označenie klienta vo Webovej aplikácii. Ak zariadenie používate iba vy napr. vaše meno… :!: Potrebné nastaviť po nainštalovaní!
Vaše telefónne číslo Uľahčuje vašu identifikáciu vo Webovej aplikácii.
Adresa servera Adresa Webového servera :!: Zmeniť iba v prípade, že vás vyzve Administrátor
Upozornenie na chybu odpočtu Percentuálna hodnota vyjadruje percento z priemerného prírastku počítadla, pri ktorom systém zobrazí výstrahu pred možným zlým odpočtom.
Prístupový kód Počas registrácie Web server vygeneruje prístupový kód pre klienta, Ak túto aplikáciu odinštalujete, tento kód sa stratí. Po opätovnej inštalácii je potrebné tento kód vložiť ručne. Kód vám povie váš administrátor. Pri zadávaní musí mať zariadené dátové spojenie so serverom
Automatická synchronizácia dát cez Mobilné dátové pripojenie Povoliť/Zakázať automatickú synchronizáciu cez Mobilné dátové pripojenie
Automatická synchronizácia dát cez Wifi Povoliť/Zakázať automatickú synchronizáciu cez Wifi pripojenie
Zadávanie stavu počítadla Výber metódy zadávania stavu počítadla

Úvodná obrazovka (Lokality)

Tu sa zobrazujú lokality, ktoré máte povolené vo Webovej aplikácii.
:!: Musíte byť zaregistrovaný a Administrátor vám musí povoliť prístup na server a lokality!
:!: Na tejto stránke sa cez menu dá spustiť manuálna synchronizácia. Na ostatných obrazovkách je zakázaná.

Kliknutím na Lokalitu sa presuniete na zoznam Objektov zvolenej Lokality.Spustí snímanie EAN/QR kódu, ak má nasnímaný kód priradené Odberné miesto. Zobrazí sa obrazovka nového odpočtu.


Obrazovka Objekty

Tu sa zobrazujú objekty zvolenej Lokality.
Kliknutím na Objekt sa presuniete na obrazovku Odberných miest zvoleného Objektu.Spustí snímanie EAN/QR kódu, ak má nasnímaný kód priradené Odberné miesto. Zobrazí sa obrazovka nového odpočtu.


Obrazovka Odberné miesta

Tu sa zobrazujú Odberné miesta zvoleného Objektu.
Kliknutím na Odberné miesto sa presuniete na obrazovku Odpočtu zvoleného Odberné miesta.
8-) Ak je odpočet naplánovaný na aktuálny deň a ešte nebol vykonaný, je farba názvu Odberného miesta červená. Ak už bol vykonaný zelená.Spustí snímanie EAN/QR kódu, ak má nasnímaný kód priradené Odberné miesto. Zobrazí sa obrazovka nového odpočtu.


Obrazovka Odpočtu Rotačný číselník

Slúži na zadávanie odpočtu pomocou rotačného číselníka.
8-) Web server ukladá priemer odpočtov Odberného miesta a podľa nastavenia percentuálnej odchýlky sa zobrazuje výstraha na možný zlý odpočet. Podsvietenie čísla sa zmení na červenú farbu.
8-) Výstraha sa zobrazuje, aj keď zadáte menšie číslo ako predchádzajúci odpočet.


Uloží odpočet a odošle ho na server.Priradí Odbernému miestu EAN/QR kód.
:!: Toto priradenie sa odosiela na server spolu s Odpočtom. Je potrebné uložiť Odpočet.
8-) Môžete použiť akýkoľvek EAN, alebo QR kód v blízkosti Odberného miesta, ideálne ten čo je priamo na počítadle.
Odpočet cez fotoaparát a detekciu čísel.
8-) Po detekovaní, sa vrátite späť na obrazovku Odpočtu a nastavý sa detekované číslo.


Obrazovka Odpočtu Klávesnica Android

Slúži na zadávanie odpočtu pomocou Android klávesnice.
Obrazovka zobrazuje tri číselníky. Predchádzajúci odpočet, detekciu zlého odpočtu a samotný odpočet. 8-) Web server ukladá priemer odpočtov Odberného miesta a podľa nastavenia percentuálnej odchýlky sa zobrazuje výstraha na možný zlý odpočet. Podsvietenie čísla sa zmení na červenú farbu.
8-) Výstraha sa zobrazuje, aj keď zadáte menšie číslo ako predchádzajúci odpočet.


Uloží odpočet a odošle ho na server.Priradí Odbernému miestu EAN/QR kód.
:!: Toto priradenie sa odosiela na server spolu s Odpočtom. Je potrebné uložiť Odpočet.
8-) Môžete použiť akýkoľvek EAN, alebo QR kód v blízkosti Odberného miesta, ideálne ten čo je priamo na počítadle.
Odpočet cez fotoaparát a detekciu čísel.
8-) Po detekovaní, sa vrátite späť na obrazovku Odpočtu a nastavý sa detekované číslo.


en/android_klient.txt · Last modified: 2018/04/18 12:24 by arsi