User Tools

Site Tools


en:tabulky

Prehľadové tabuľky

Prispôsobenie veľkosti tabuľky

Nová verzia prehľadových tabuliek, umožňuje manuálne prispôsobenie veľkosti písma a výšky riadku tabuľky. V tabuľke cez pravé tlačidlo myši → Nastavenie rozmerov tabuľky

Následne sa zobrazí okno, cez ktoré je možné upraviť písmo a výšku..

Zmeny sa prejavujú okamžite, uložia sa cez tlačidlo OK a pôvodné nastavenie sa vráti cez Zrušiť Tabuľka si pamätá svoje nastavenie aj po reštarte Scada klienta.

Automatické triedenie tabuliek Meraná vs žiadaná

Tabuľky meraná vs žiadaná sú doplnené o systém automatického triedenia riadkov. Riadky sa triedia raz za minútu podľa klúča:

  1. Alarm
  2. Porovnanie meraná vs žiadaná je v červenom
  3. Porovnanie meraná vs žiadaná je v žltom
  4. Porovnanie meraná vs žiadaná je vypnuté(biela)
  5. Všetko je OK (zelená)
  6. Výpadok spojenia (šedá)

Následne je každá skupina uložená podľa abecedy. Po nainštalovaní je systém triedenia spustený, trvalo sa dá vypnúť/zapnúť cez pravé tlačidlo myši → Automatické triedenie tabuľky

Nastavenie poradia ukladanie objektov podľa alarmu

Riadky, ktorých technologický objekt je v alarme sa dajú ukladať podľa:

  • Podľa poradia príchodu alarmu (základné nastavenie po inštalácii)
  • Podľa abecedy

Pri zapnutom ukladaní podľa poradia príchodu alarmu. Je možné nastaviť ukladanie:

  • Najnovší alarm na vrchu (základné nastavenie po inštalácii)
  • Najstarší alarm na vrchu
en/tabulky.txt · Last modified: 2018/02/23 22:29 by 127.0.0.1