User Tools

Site Tools


en:trendy

Prehliadač trendov

Zobrazenie markerov

Do trendu je možné vložiť tri markery rozsahu.
Podľa ich počtu sa pri zobrazenej hodnote, zobrazuje aj rozdiel oproti ostatným..

Ovládanie klávesnicou

Globálne klávesy

ESC zavrie okno trendov

Zoom

:!: Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu
automatický rozsah (zobraz všetko)
+ Zväčší rozsahovú osu
Zmenší rozsahovú osu
PgUp Zväčší časovú osu
PgDn Zmenší časovú osu

Kurzorové klávesy

:!: Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu
posun trendu do ľava
posun trendu do prava
posun trendu hore
posun trendu dole

Ovládanie markerov

:!: Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu
Shift + pohyb myšou nastav marker A
Ctrl + pohyb myšou nastav marker B
Alt + pohyb myšou nastav marker C
Z zruš zobrazenie markerov

en/trendy.txt · Last modified: 2018/02/23 22:29 by 127.0.0.1