Translations of this page:
en:webova_aplikacia [Wiki]

User Tools

Site Tools


en:webova_aplikacia

Zapli RoMAN

Webová aplikácia

Slúži na manažment a grafickú prezentáciu ručného odpočetu meračov tepla, vodomerov, plynomerov a elektromerov.

Aplikácia pracuje v troch módoch činnosti, podľa oprávnení, ktoré má pridelené prihlásený užívateľ:

Administrátor má úplný prístup ku všetkým funkciám aplikácie,

Zamestnanec má možnosť prezerať/opravovať jednotlivé odpočty.

Zákazník má prístup iba ku grafickej prezentácii dát.

en/webova_aplikacia.txt · Last modified: 2018/04/18 12:22 by arsi