Translations of this page:
sk:blacky-amit [Wiki]

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:blacky-amit

Ovládač Amit DB-Net/IP

Popis

 • Implementácia protokolu Amit DB-Net/IP
 • Automatický import súborov db.ini a hw.ini
 • Automatický import súborov aliases.csv (rozpakovanie WIDu na binárne bacnet objekty)
 • Podpora čítania polí, prvky sú rozdelené na jednotlivé Bacnet objekty
 • Optimalizácia čítania polí
 • Matematické funkcie
 • Možnosť definovať WID ako príznak manuálu „outofservice“ pre iný WID/Bacnet bod
 • Užívateľský výber typu Bacnet objektu pre WID
 • Do Bacnet objektu sa automaticky importuje aj popis WIDu z db.ini
 • Neobmedzený počet pripojených Amitov

Bacnet implementácia

DB-Net/IP Bacnet
Jednoduchá premenná AnalogInput
Jednoduchá premenná AnalogOutput
Jednoduchá premenná AnalogValue
Jednoduchá premenná BinaryInput
Jednoduchá premenná BinaryOutput
Jednoduchá premenná BinaryValue
Pole AnalogInput
Pole AnalogOutput
Pole AnalogValue
Pole BinaryInput
Pole BinaryOutput
Pole BinaryValue
Alias BinaryInput
Dátum a čas AnalogInput
Nepretržité čitanie BinaryValue

Properties:

 • objectName
 • objectType
 • presentValue
 • statusFlags
 • outOfService
 • covIncrement
 • priorityArray
 • relinquishDefault

DB-Net/IP implementácia

Dátum a čas

Hodnota sa dá spätne vypočítať ako [long timeMs = hodnota * 1000000] čas v ms je od polnoci 1.1.1970 UTC. Bacnet reprezentácia je iba na čítanie.

Jednoduché premenné

Vytvorené Bacnet objekty umožňujú čítanie aj zápis.

Polia

Ovládač automaticky vypočíta najoptimálnejší spôsob čítania polí. V rámci DB-Net/IP je možné v jednom kroku čítať iba obmedzený počet prvkov poľa.
Pri exporte na Bacnet sú polia rozdelené do samostatných objektov a k názvu je pridaný suffix _stĺpec_riadok, poradie indexov stĺpec - riadok je prevrátené oproti protokolu DB-Net. Teda ak má pole veľkosť [1×5] bude mať posledný Bacnet bod suffix názvu _4_0. Vytvorené Bacnet objekty umožňujú čítanie aj zápis.

Rozpakovanie Aliasov

Ovládač umožňuje automatický prevod premenných typu int a long na ich binárne aliasy na Bacnete. Objekty zodpovedajúce jednotlivým bitom sú vytvorené ako binaryInput a sú iba na čítanie.


Konfigurácia ovládača


Editor zariadení

V hornej časti sa nachádza zoznam aktuálne nakonfigurovaných zaradení.

Tlačidlo Popis
Pridaj nové zariadenie
Vymaž označené zariadenie/a
Ulož konfiguráciu. :!: Pozor iba toto tlačidlo uložiť ukladá zmeny pernamentne do súboru. Ostatné tlačidlá Uložiť na tejto stránke ukladajú vykonané zmeny do načítanej verzie v pamäti. Nezabudnite ho na konci vašej práce stlačiť!
Undo
Reštartuj ovládač a použi uložené nastavenia

Editor zariadenia

IP adresaIP adresa amitu
Port UDP port amitu
Číslo stanice Číslo stanice DB-Net
Heslo Prístupové heslo DB-Net
Číslo lokálnej stanice Číslo lokálnej stanice DB-Net
Prefix bodov na Bacnete Prefix názvu bodov na Bacnete
PopisUžívateľský popis
Názov bodu pre dátum a čas Názov časového bodu na Bacnete
ZapnutéSpusti ovládač a exportuj body na Bacnet
Zapnúť pauzu medzi čítatím bodovAktivuje pauzu medzi cyklom čítania bodov
Názov bodu nepretržitej obnovyNázov Bacnet bodu, ktorý zapne nepretržité čítanie
Pauza medzi pollingom [s]Trvanie pauzy medzi cyklom čítania bodov v sekundách
Zrušenie continuálnej obnovy po [s] Po zápise logickej jednotky do Bacnet bodu nepretržitej obnovy, vypni nepretržitú obnovu po x sekundách
Počet opakovaní odosielania telegramu Počet opakovaní odoslania telegramu pri chybe.
Timeout[ms] Čakaj na odpoveď amitu x milisekúnd
DB súbor (db.ini) Načítaj súbor DB.ini
HW súbor (hw.ini) Načítaj súbor HW.ini
Alias súbor (aliases.csv)Načítaj súbor aliases.csv
Referencia aktualizácie Pri opätovnom načítaní DB.ini aktualizuj parametre bodov podľa názvu, alebo WIDu
Ulož vykonané zmeny
Undo

Editor zoznamu bodov

V hornej časti sa nachádza zoznam nakonfigurovaných bodov.

Tlačidlo Popis
Vlož bod
Vymaž označený bod/y
Ulož nastavenie bodov
Undo

Editor nastavenia bodu

Názov bodu Názov bodu na Bacnete
TypJednoduchá premenná/pole
WIDWID
Typ hodnotyint/long/float
Počet riadkov Počet riadkov poľa
Počet stĺpcovPočet stĺpcov poľa
Popis Popis bodu, Bacnet propertie description
Bacnet objectTyp Bacnet objektu
Mat. funkciaMatematická funkcia
HodnotaVstupná hodnota matematickej funkcie
Manuálny bod Pridružený bod aut/man, ako Bacnet propertie outOfService
Ulož nastavenie záznamov
Undo

Editor aliasov

Importované názvy aliasov. Názov aliasu sa nedá editovať. Názov Bacnet bodu je vytvorený ako hlavnýBod_alias


LOG


Tu sa zobrazujú chyby čítania a zápisu pri komunikácii cez DB-Net/IP


sk/blacky-amit.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)