Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:gc_panel_nastrojov

Panel nástrojov

Popis systému zobrazenia technologických obrazoviek

Scada systém umožňuje zobrazenie technologických obrazoviek na dvoch záložkách. V prípade ak je zobrazená iná záložka napr. Manažér alarmov tak:

  • Tlačidlá podlaží Best in Parking zobrazia záložku “Okno technológie 1.” a v ňom zvolené podlažie
  • Tlačidlá podlaží Magistrátu zobrazia záložku “Okno technológie 2.” a v ňom zvolené podlažie

Ak je zobrazená záložka “Okno technológie 1.”, alebo “Okno technológie 2.”, všetky podlažia sa zobrazujú v nej.

Zobrazenie prehľadu Garáže centrum

Tlačidlo Popis
Zobraz prehľadovú obrazovku garáže centrum

Zobrazenie techologických obrazoviek Best in Parking

Tlačidlo Popis
Zobraz vjazd do garáže
Zobraz prvé podzemné podlažie
Zobraz druhé podzemné podlažie
Zobraz tretie podzemné podlažie
Zobraz štvrté podzemné podlažie
Automatické prevetranie je povolené - kliktutím zakážete automatické prevetranie
Automatické prevetranie je zakázané - kliktutím povolíte automatické prevetranie
Automatické prevetranie - Strata spojenie s PLC

:!: Zakázať/povoliť automatické prevetranie môže iba prihlásený užívateľ

Zobrazenie techologických obrazoviek Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Zobraz prvé podzemné podlažie
Zobraz druhé podzemné podlažie
Automatické prevetranie je povolené - kliktutím zakážete automatické prevetranie
Automatické prevetranie je zakázané - kliktutím povolíte automatické prevetranie
Automatické prevetranie - Strata spojenie s PLC

:!: Zakázať/povoliť automatické prevetranie môže iba prihlásený užívateľ

Stav podlaží

Tlačidlo Popis
Výpadok komunikácie s PLC
Na podlaží je aspoň jeden bod prepnutý na ručné/lokálne ovládanie
Na podlaží je aspoň jeden bod v alarme

Tlačidlá zobrazenia trendov

Spustenie zobrazovača trendov
Spustenie tzv. vizuálnych trendov (prehrávanie archívu v obrazovke technológie)
sk/gc_panel_nastrojov.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)