Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:gc_panel_nastrojov

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:gc_panel_nastrojov [2017/07/03 11:56]
arsi [Stav podlaží]
sk:gc_panel_nastrojov [2018/02/23 22:29]
Riadok 1: Riadok 1:
-====== Panel nástrojov ====== 
  
-{{ :sk:garaze_toolbar.png |}} 
- 
-===== Popis systému zobrazenia technologických obrazoviek  ===== 
-Scada systém umožňuje zobrazenie technologických obrazoviek na dvoch záložkách. 
-{{ :sk:garaze_toolbar_viewer.png |}} 
-V prípade ak je zobrazená iná záložka napr. Manažér alarmov tak:  
-  * Tlačidlá podlaží Best in Parking zobrazia záložku "Okno technológie 1." a v ňom zvolené podlažie 
-  * Tlačidlá podlaží Magistrátu zobrazia záložku "Okno technológie 2." a v ňom zvolené podlažie 
-Ak je zobrazená záložka "Okno technológie 1.", alebo "Okno technológie 2.", všetky podlažia sa zobrazujú v nej. 
- 
-===== Zobrazenie techologických obrazoviek Best in Parking ===== 
-{{ :sk:garaze_toolbar_bip.png |}} 
- 
-^ Tlačidlo          ^ Popis          ^  
-| {{ :sk:garaze_toolbar_bip0.png |}} | Zobraz vjazd do garáže | 
-| {{ :sk:garaze_toolbar_bip1.png |}} | Zobraz prvé podzemné podlažie | 
-| {{ :sk:garaze_toolbar_bip2.png |}} | Zobraz druhé podzemné podlažie | 
-| {{ :sk:garaze_toolbar_bip3.png |}} | Zobraz tretie podzemné podlažie | 
-| {{ :sk:garaze_toolbar_bip4.png |}} | Zobraz štvrté podzemné podlažie | 
-| {{ {{ :sk:on.png |}} | Automatické prevetranie je povolené - kliktutím zakážete automatické prevetranie | 
-| {{ {{ :sk:off.png |}} | Automatické prevetranie je zakázané - kliktutím povolíte automatické prevetranie | 
-| {{ {{ :sk:err.png |}} | Automatické prevetranie - Strata spojenie s PLC | 
-:!: Zakázať/povoliť automatické prevetranie môže iba prihlásený užívateľ 
- 
- 
-===== Zobrazenie techologických obrazoviek Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ===== 
-| {{ :sk:garaze_toolbar_mag1.png |}} | Zobraz prvé podzemné podlažie | 
-| {{ :sk:garaze_toolbar_mag2.png |}} | Zobraz druhé podzemné podlažie | 
-| {{ {{ :sk:on.png |}} | Automatické prevetranie je povolené - kliktutím zakážete automatické prevetranie | 
-| {{ {{ :sk:off.png |}} | Automatické prevetranie je zakázané - kliktutím povolíte automatické prevetranie | 
-| {{ {{ :sk:err.png |}} | Automatické prevetranie - Strata spojenie s PLC | 
-:!: Zakázať/povoliť automatické prevetranie môže iba prihlásený užívateľ 
- 
-===== Stav podlaží ===== 
- 
-^ Tlačidlo          ^ Popis          ^  
-| {{ :sk:garaze_button_no_plc.png |}} | Výpadok komunikácie s PLC | 
-| {{ :sk:garaze_button_hand.png |}} | Na podlaží je aspoň jeden bod prepnutý na ručné/lokálne ovládanie | 
-| {{ :sk:garaze_button_alarm.png |}} | Na podlaží je aspoň jeden bod v alarme | 
- 
- 
-===== Tlačidlá zobrazenia trendov ===== 
-| {{ :sk:garaze_toolbar_trends_std.png |}} | Spustenie zobrazovača trendov | 
-| {{ :sk:garaze_toolbar_trends_viz.png |}} | Spustenie tzv. vizuálnych trendov (prehrávanie archívu v obrazovke technológie) | 
sk/gc_panel_nastrojov.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)