Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:mrs-router

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:mrs-router [2017/03/30 16:25]
arsi vytvorené
sk:mrs-router [2018/02/23 22:29]
Riadok 1: Riadok 1:
-==== V prípade poškodenia operačného systému, existujú dve možnosti obnovy systému: ==== 
-**Bootloader routra je nepoškodený:** {{ :firmware.png?nolink&300|}} 
- 
-  * Vypnúť napájanie  
-  * Odstrániť predný panel  
-  * Vytiahnuť jumper "FW Reset" 
-  * Zapnúť napájanie 
- 
-Hneď po štarte sa aktivuje konzola bootloadera na porte** RS485 (57600, 8N1)**, ak sa do 5 sekúnd nevykoná výber položky menu, spustí sa aktualizačný WEB server na adrese **192.168.1.1** cez ten je možné vykonať aktualizáciu operačného systému. 
- 
-  * Vypnúť napájanie  
-  * Zasunúť jumper "FW Reset" 
-  * Namontovať predný panel  
-  * Zapnúť napájanie 
- 
-**Bootloader routra je poškodený:** {{ ::spi.png?nolink&300|}} 
-  * Vypnúť napájanie routra 
-  * Odstrániť predný panel routra 
-  * Do pozície pre jumper RESET zasunúť jumper 
-  * pripojiť SPI programátor (Pozor musí podporovať 3.3V logiku) 
-  * Hlavná pamäť flash [W25Q128FV] je prístupná cez **SPI_CS0** 
-  * Užívateľská pamäť flash [S25FL164K0XMFI011] je prístupná cez **SPI_CS1** 
-  * Na obnovenie bootloadera stačí nahrať súbor uboot.img do hlavnej pamäte od adresy 0 
-  * Ďalej postupujte podľa prvého postupu 
  
sk/mrs-router.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)